Logo
);

Er du en entusiastisk og motivert lagspiller? Vil du bruke din erfaring for å realisere produkter og tjenester som gjør at kvalitet av laboratorieanalyser og derav pasientbehandling kan kontrolleres og forbedres i laboratorier i hele verden? Vi søker en dyktig og engasjert prosjektleder i vår forskning og utviklingsavdeling. Som prosjektleder vil det være ditt hovedansvar til å forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter.


Oppgaver:
• Praktisk forskningsarbeid: Planlegge og utføre studier og bearbeide forskningsresultater på mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte. Utarbeide dokumentasjon/rapporter fra prosjekter.
• Gjennomføre og lede forskningsprosjekter i.h.h.t. plan
• Forbedre eksisterende produkter
• Forbedre/validere prosesser for produksjon og råvarefremstilling.
• Utvikle nye produkter i.h.h.t. SEROs strategi
• Overlevere og sikre overføring/validering av endelig arbeid til produksjonsavdeling
• Skape ideer og gi innspill til produktutvikling i tråd med SEROs strategi


Kvalifikasjoner:
• PhD eller lignende utdanning i medisinsk biokjemi (klinisk kjemi), biokjemi eller relevant realfagsutdannelse.
• Utmerket forskning eller laboratoriekompetanse – test/eksperimentale design og rapportskriving
• Selvstendig forskningserfaring innenfor relevant område
• Praktisk erfaring med prosjektledelse
• Gode analytiske og tolkeferdigheter, viktig å kunne kommunisere effektivt
• Kunnskap om bruk av statistiske metoder er en stor fordel
• God kunnskap om og erfaring med de ulike analytiske metoder som benyttes i medisinske laboratorier er en fordel
• Gode språkkunnskaper, både på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:
• Dyktig og engasjert fagperson
• Du jobber godt i team
• Organisert, systematisk og målrettet
• Selvstendig og gjennomførende
• Fleksibel og løsningsorientert
• Kunne prioritere og møte tidsfrister innen angitte tidsbegrensninger.
• Villighet for kontinuerlig personlig og faglig utvikling


Vi tilbyr
• En 100% stilling i et bioteknologiselskap i positiv utvikling for ett år med mulighet for forlengelse
• Spennende miljø for vitenskapelig arbeid i SERO
• Et sosialt arbeidsmiljø med flat struktur, korte beslutningsveier og lite byråkrati
• Motiverende og engasjerte kollegaer
• Personlige og faglige utviklingsmuligheter
• Konkurransedyktige betingelser og utmerket pensjonsordning


Stillingen rapporterer til Vitenskapelig leder og vil være lokalisert på Billingstad i Asker. Om du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med Vitenskapelig leder på [email protected] Søknad og CV sendes til [email protected], merket med stillingens tittel. Søknadsfrist: Snarest. Søknadene vil bli fortløpende vurdert. Tiltredelse fortrinnsvis innen 1. februar 2019 eller etter avtale.

Find your productFor lot specific documentation enter the 8-digit number included in your user manual


Created with Sketch. My SERO

Need help?
We will assist you


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×