Logo
);

Sero AS er en norskeid mellomstor bioteknologibedrift som holder til på Billingstad i Asker. Vi er 68 ansatte og ønsker oss en kollega som kan ta en proaktiv rolle og være en sparringspartner med tanke på lønnsomhet og kostnadskontroll i prosjekter. Du er nysgjerrig, interessert i å følge opp og se muligheter for forbedringer. Samtidig ønsker vi at du er nøyaktig og interessert i å forstå bakgrunnen for tallmaterialet.

Stillingen er todelt i form av prosjektstøtte og regnskapsrelaterte driftsoppgaver hvor hovedvekten vil ligge på prosjektnivå. Du vil være en del av økonomiavdelingen og samtidig tilhøre et tverrfaglig prosjektteam.

 

Ansvarsområder:

 • Økonomisk vurdering, oppfølging og prosjektstøtte til interne og eksterne prosjekter
 • Månedlig rapportering av KPI, avvik, cashflow, valutasikring og oppdatering av prognoser
 • Sammenstilling av økonomiske rapporter fra datterselskapene, avstemme mot morselskap
 • Hovedansvarlig for utvalgte regnskapsoppgaver
 • Stedfortreder for Økonomisjef ift. regnskap

 

Arbeidsoppgaver:

Prosjektøkonomi

 • Budsjettering, lønnsomhetsvurderinger, kostnadskontroll og oppfølging av prosjekter.
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag, dokumentere beslutninger, avvik og prognoser
 • Økonomisk support til prosjekter
 • Etablere og utvikle maler /verktøy for prosjektregnskap

Regnskap

 • Avstemme økonomisk informasjon fra internasjonale datterselskaper
 • KPI etablering og oppfølging, cashflow-prognoser
 • Kontrollere bokføring av inngående fakturaer
 • Back-up for fakturahåndtering og andre regnskapsoppgaver
 • Merverdiavgiftavstemming og rapportering
 • Kontroll av importdeklarasjoner
 • Driftsmidler, - aktivering og avskrivninger
 • Bidra til nytenking og videreutvikling av avdelingens rapporter

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Økonomisk utdannelse på minimum bachelor nivå
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring fra tidligere arbeid i en stilling med individuelt ansvar for økonomiske beslutninger
 • Erfaring fra bedrift med prosjektrelatert virke og erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring fra en bedrift med internasjonal aktivitet, og gjerne erfaring med internasjonale datterselskaper og tilhørende regelverk
 • Solide excelkunnskaper og erfaring med analytiske verktøy, tilsvarende Power BI
 • Du er selvstendig, proaktiv og ser muligheter for forbedring i det du gjør
 • Du er analytisk, nøyaktig og strukturert
 • Du er god på samarbeid og kommunikasjon
 • Du snakker og skriver engelsk meget godt (minimum C1)
 • Du snakker og skriver godt norsk (minimum B2)

 

Vi tilbyr:

 • En fast stilling i et solid bioteknologiselskap i positiv utvikling
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med flat struktur og korte beslutningsveier
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Et faglig sterkt miljø med dedikerte kolleger
 • Muligheter for faglig utvikling

  CV og søknad sendes på FINN: https://www.finn.no/343997558

Find your productFor lot specific documentation enter the 8-digit number included in your user manual


Created with Sketch. My SERO

Need help?
We will assist you


Copyright© 2023, SERO AS. All rights reserved
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×